От дълбока древност до наши дни хората използват и ценят гъбите не само като храна, но и поради техната лечебна сила. Европейците винаги са оценявали високо гастрономическата стойност на дивите гъби, а в Япония и Китай от векове редица видове се използват и почитат задади техните свойства, свързани с поддържане на здравето и дълголетието. Днес тези гъби намират широко приложение, както в здравословните диети, така и като допълнително средство за превенция и подпомагане на лечението на редица заболявания.

Рейши (Ganoderma Lucidum)

Рейши (Ganoderma Lucidum)

Рейши без съмнение е една от най-известните лечебни гъби. Латинското й наименование е Ganoderma Lucidum, но е популярна с японското си наименование рейши, което означава гъба фантом, поради това че се среща рядко в естествени условия. В Китай и Корея е позата под наименованието ling zhi – духовно растение и се цени като „билка с духовна сила“, символизираща успеха, благополучието, божествената сила и дълголетието. У нас също така е наричана и „богородична ръчица“.

Любопитното при рейши е това, че не се използва за кулинарни цели и нейната фармацевтична, а не хранителна стойност винаги е била от първостепенно значение. Някои я хора използват за приготвяне на чайове, но обикновено се прилага изключително за медицински цели, тъй като има много горчив, дървесен вкус. Горчивината на гъбата се дължи на съдържащите се в нея повече от 100 различни тритерпена – ароматни вещества, които имат противовъзпалителни, противотуморни и антивирусни ефекти. В последните десетилетия редица проведени изследвания предоставят и научна подкрепа за лековитите й свойства.

Рейши в дивата природа

Рейши има широк ареал на разпространение, но принципно е рядка гъба, която се намира трудно в природата. В диво състояние вирее в Европа, по-голямата част от Азия, южните райони на Северна Америка, както и в Амазония. Расте на широколистни мъртви или умиращи дървета като дъб, бряст, върба, явор, магнолия, акация, евкалипт, а в Азия и върху сливи. Рейши се среща и у нас, като най-често може да бъде намерена в дъбовите гори от началото на юни до края на ноември.

Характерни черти

 • Рейши е едногодишна гъба. Шапката й в млада възраст е само бледа издатина в края на пънчето, като в процеса на нарастването се развива във формата на бъбрек или ветрило. Отгоре изглежда гладка и лъскава, като размерът и е 4-15 см. в диаметър, но в отделни случаи може да достигне и до 30 см. Според цвета на шапката се срещат шест разновидности на рейши: синя, червена, жълта, бяла, черна и пурпурна.
 • Пънчето е разположено странично на шапката, като в началото е бяло, жълто, а с нарастването си става кафяво до черно с височина 1-10, а понякога и до 25 см. В редки случай рейши се среща и без пънче.
 • Спорите са червено-кафяви.

Биоактивни компоненти

При изследване на нелетливите компоненти на рейши е установено, че гъбата съдържа:

 • 26-28% въглехидрати
 • 3-5% сурова мазнина
 • 59% сурови влакнини
 • 7-8% суров протеин
 • микроелементи

Рейши също така съдържа голямо разнообразие от биоактивни молекули, като:

 • тритерпени
 • стероиди
 • феноли
 • нуклеотиди и техните производни
 • гликопротеини
 • полизахариди

Гъбините протеини съдържат всички основни аминокиселини и са особено богати на лизин и левцин. Ниското съдържание на мазнини и високата пропорция на полиненаситените мастни киселини спрямо общите мастни киселини на рейши се считат за значими фактори, допринасящи за здравната стойност на гъбата.

Полизахаридите и тритерпените са едни от основните физиологично активни съставки в рейши.

Гъбата е забележителна с разнообразието на полизахаридни структури с високо молекулно тегло, които произвежда. Различни полизахариди* са извлечени от плодното тяло, спорите и мицелите на рейши. Те проявяват широк спектър на биоактивност, включващ:

 • противовъзпалителни ефекти
 • хипогликемични ефекти
 • противогъбични ефекти
 • антитуморни ефекти
 • имуностимулиращи ефекти

Структурните анализи на полизахаридите на рейши показват, че те са хетерополимери, чиито основен захарен компонент е глюкозата и могат също да съдържат ксилоза, маноза, галактоза и фукоза.

Гъбата също така се състои от матрица от полизахариден хитин*, която в голяма степен е несмилаема от човешкото тяло и отчасти е отговорна за физическата твърдост на гъбата.

Рейши е богата на тритерпени* и се предполага, че този клас съединения допринася различни ползи за здравето. Повече от 100 различни тритерпена могат да бъдат открити в плодното тяло и мицела на рейши, като сред тях са открити над 50 нови и уникални за тази гъба. Те включват силно окислени форми на ганодерните киселини A, B, C, D, E, F, G, H, I, R, S, T, U, V, W, X, Y и Z, лусидонова киселина  D, E, F, G, лусидон С и др.

Ганодерните киселини  A, С и  D проявяват активни антиалергични свойства, В и  D се смятат за регулиращи кръвното налягане, тези от  A до D потискат отделянето на хистамин, а тези от Т до  Z се свързват с антитуморно действие срещу хепатома.

Елементният анализ на рейши показва, че гъбата съдържа и разнообразни минерални компоненти като:

 • фосфор (P)
 • сяра (S)
 • калий (K)
 • калций (Ca)
 • магнезий (Mg)
 • желязо (Fe)
 • натрий (Na)
 • цинк (Zn)
 • мед (Cu)
 • манган (Mn)
 • стронций (Sr)

Рейши може да съдържа и до 72 μg/g сухо тегло на селен (Se), а в плодни тела на гъбата, събирани в дивата природа е открит и германий (Ge), който при ниски дози се сочи като елемент с имуномодулиращи, противотуморни, антиоксидантни и антимутагенни активности.

Рейши съдържа и някои други съединения, които могат да допринесат за докладвания й медицински ефект, като стероиди, алкалоиди, рибофлавин, аскорбинова киселина и др.

Информация от проведени проучвания

Рейши се използва от стотици години като стратегия за профилактика и третиране на различни състояния и заболявания. В последните десетилетия успоредно с използването на гъбата в традиционната медицина и фитотерапията са осъществени и публикувани множество проучвания за оценка на ефектите й върху здравето, основаващи се на лабораторни изследвания, осъществени, както в изкуствена среда извън живия организъм (in vitro), така и в живи организми (in vivo), включително и такива, проведени върху хора.

Антитуморни ефекти

В рейши, голям брой полизахариди и тритерпени, двете основни групи компоненти в гъбата, проявяват химиопрофилактични и/или туморицидни ефекти, както се установява от многобройни проучвания от in vitro експерименти и животински и човешки in vivo изследвания.

При проведени изследвания in vitro е установено, че в една част от случайте чрез регулирането на експресията на различни сигнали екстрактите от рейши подтискат (инхибират) прогресията на определени фази на развите на клетката, т.е. на клетъчния цикъл* и предизвикват клетъчна смърт (апоптоза*) в различни туморни клетки срещащи се при хора и гризачи.

В друга част от случайте прилаганите екстакти и препарати от компоненти на рейши подтиска развитието и нарастването на кръвоносните съдове към тумора (инхибират ангиогенезата*), което препиятства снабдяването на тумора с хранителни вещества.

Посочените резултати са установени в проведени проучвания, при които са третирани различни видове тумори и ракови клетъчни линии при гризачи и хора, включително:

 • миша лимфоцитна левкемия L1210 (8)
 • Lewis белодробен карцином (8)
 • миша саркома Meth-A (9; 10) и S180 (10; 11)
 • човешка левкимия HL-60 (12; 13; ч14) и U937, K562, Blin-1, Nalm-6, RPMI8226 (12; 15)
 • човешка хепатома PLC/PRF/5 (16), HepG2 (14; 17), Hep3B (18), Huh-7 (16)
 • човешки чернодробен тумор SMMC7721 (19)
 • човешки рак на гърдата MDA-MB-123 ( 14; 20; 21), MCF-7 (14; 15; 22), T-47D (10) и MT-1 (23; 24)
 • човешки рак на простатата PC-3 (25; 26; 32; 33)
 • човешки рак на яйчниците SKOV4 (15)
 • човешки рак на дебелото черво HT-29 (27) и SW480 (28)
 • човешка белодробна карцинома PG (29; 30) и 95-D (19)
 • човешка дребноклетъчна белодробна карцинома NCI-H69 (31).

При проведено изследване върху мишки с трансплантирани туморни клетки на саркома 180 след десетдневно третиране с инжекции от полизахаридна фракция (GL-1) от плодното тяло на рейши е установено, че растежа на туморните клетки е  инхибиран с 95-98% (34).

При друго изследване, при което полизахарида е прилаган орално растежа на туморните клетки на саркома 180 е инхибиран 45–63% (35).

Друго проучване показва забележително потискане на растежа на белодробен аденом при мишки, които в продължение на 9 седмици са приемали мицеларен екстракт от рейши (55).

Също така се съобщават и резултати от изследване, при което е установено, че рейши удължава живота на тумор-трансплантирани мишки чрез инхибиране на метастази в белия дроб (36).

Имуномодулиращи ефекти на рейши

При извършени проучвания е установено, че рейши оказва положителни въздействия върху имунната система, като например:

 • повишаване на клетъчния растеж (пролиферацията*) и узряването на Т и В лимфоцитите, NK-клетките и дендритните клетки – наблюдавано при проведени изследвания в култури in vitro и при in vivo изследвания върху животни, при които са използвани различни компоненти от рейши (39; 40)
 • активиране на макрофагите и Т-лимфоцитите – наблюдавано при изследване in vitro при което е установено, че обогатена с полизахарид фракция от рейши активира макрофагите и Т-лимфоцитите, което води до повишаване на IL-1β, TNF-α, и IL-6 в опитната среда (41)
 • подобряване на клетъчният имунитет – наблюдавано при проведено проучване с участието на 134 пациенти с напреднали ракови заболявания, при което са прилагани капсули с препарат от рейши в доза от 1800 mg/ден в продължение на 12 седмици, в резултат на което е наблюдавано значително подобрение на клетъчният имунитет при 80% от пациентите, включително повишени нива на плазмени интерлевкини и интерферони и на NK-клетките естествени убийци (37). В друго проучване се проследява същият протокол с 68 пациенти с рак на белия дроб (38), при които имунните параметри, включващи тотални Т-клетки и NK-клетки са значително повишени в третираната с рейши група.

Ефекти на рейши при вирусни и бактериални инфекции

Целта на изследванията на различни субстанции, свързани с лечението на вирусни и бактериални инфекции е откриването на агенти, които специфично инхибират вирусното и бактериалното размножаване, без да засягат нормалните клетки.

При проведени изследвания е установено, че в редица случаи рейши подтиска вирусното и бактериалното развитие, като например:

 • вируса на херпес симплекс – при извършени проучвания с различни компоненти от рейши са установени инхибиторни ефекти върху вируса на херпес симплекс тип 1 (HSV-1) и вируса на херпес симплекс тип 2 (HSV-2) в система от тъканна култура (45, 46)
 • вируса на везикулозен стоматит (VSV) щам на New Jersey – при извършено изследване с различни компоненти от рейши са установени инхибиторни ефекти върху вируса на везикулозен стоматит (VSV) щам на New Jersey в система от тъканна култура (45, 46)
 • вируса на хепатит В (HBV) – при проведено проучване ганодерна киселина, изолирана от гъбата е показала инхибиторни ефекти върху репликацията на вируса на хепатит В (HBV) в HepG2215 клетки (HepG2-HBV-продуцираща клетъчна линия) в продължение на 8 дни (53)
 • Escherichia coli – за оценка на антибактериалните ефекти на гъбата са проведени няколко проучвания in vitro и in vivo при животни, при които са използвани препарати от рейши. Мишките, инжектирани с екстракт от рейши (2 mg/мишка) 1 ден преди инжектирането с Escherichia coli, са показали забележимо подобрени стойности на преживяемост (повече от 80%) в сравнение с тези от контролната група, където преживяемостта е до 33% (47).
 • Micrococcus luteus, S. aureus, В. cereus, Proteus vulgaris и Salmonella typhi – при проведено изследване in vitro е проследяван директният антимикробен ефект на воден екстракт от гъбата срещу 15 вида бактерии самостоятелно и в комбинация с 4 вида антибиотици. Установено е, че рейши е по-ефективена от антибиотиците срещу Е. coli, Micrococcus luteus, S. aureus, В. cereus, Proteus vulgaris и Salmonella typhi, но е по-малко ефективена срещу други тествани видове. Антимикробната комбинация на гъбата с четири често използвани антибиотици води до адитивен или синергичен ефект в повечето, но не всички случаи, с явен антагонизъм срещу ефекта на цефазолин и ампицилин върху P. Vulgaris (48).

Ефекти на рейши при захарен диабет

При проведени изследвания е установено, че рейши оказва благоприятно въздействие при захарен диабет, като демонстрира:

 • хипогликемичнен ефект – при проведено изследване върху здрави и диабетни мишки са приложени полизахариди, изолирани от водни екстракти от плодното тяло на рейши, при което е регистрирано до 50% намаляване на концентрацията на глюкозата в кръвната плазма, като хипогликемичният ефект се е наблюдавал и след 24 часа (49). Хипогликемичен ефект е установен и при проучване върху 71 възрастни пациенти с потвърден диабет тип 2, разделени на групи, на които са давани плаебо или екстракт от рейши (1800 mg перорално, три пъти дневно) в продължение на 12 седмици (50).

Ефекти на рейши върху сърдечносъдовата и дихателната състема

Проведени проучвания сочат за наличието на благоприятно въздействие на рейши върху сърдечносъдовата и дихателната състема, като:

 • понижаване на кръвното налягане и холестерола – при направени изследвания с екстракт от рейши е установено намаляване кръвното налягане и холестерола в кръвта (52)
 • облегчаване на хронични бронхити – при проведени през 70-те гогини на миналия век клинични проучвания в Китай на над 2000 пациенти с хронични бронхити е давана таблетна форма на сироп от рейши, като за две седмици 60-90% от пациентите са показали забележимо подобрение, като най-голямо то е било при по-възрастните пациенти и пациентите с бронхиална астма (51).

Рейши като антиоксидант*

Лабораторни изследвания in vitro установяват, че различните компоненти на рейши, по-специално полизахаридите и тритерпените проявяват антиоксидантна активност (4, 42, 43; 44).

При извършени проучвания in vivo върху диабетни плъхове, които са били третирани с рейши е наблюдавано повишаване на нивата на неензимни и ензимни антиоксиданти и намаляване на нивата на кислород-зависимото увреждане на липидите (54) (липидна пероксидация), което се получава в следствие на въздействието на свободните рарикали*.

Въпреки това не е установена пряка връзка между антиоксидантните свойства на рейши и нейните имуномодулаторни и противоракови ефекти.

Употреба на рейши в традиционната и природната медицина

Според известните до момента сведения рейши се използва в Китайската и Японската традиционна медицина повече от 2000 години. Използвана е за лечение на редица заболявания, в това число на астма, стомашни язви, черен дроб, безсъние, артрит, бронхит, високо кръвно налягане и неврастения.

Също така се смята, че гъбата има способността да увеличава силата на духа и да повишава позитивното отношение към живота.

Съвременните фитотерапевти използват рейши за лечение на различни заболявания, включително синдром на хроничната умора и диабет. Смята се, че гъбата детоксифицира черния дроб и помага за лечение на хепатит, понижава холестерола, предотвратява растежа на тумори и образуването на съсиреци в кръвоносната състема. Рейши също така се възприема като тоник, способен да изгради енергия и да увеличи издръжливостта. Счита се, че витамин С подпомага усвояването на рейши, предвид което много лекари и фитотерапевти препоръчват съвместния им прием.

Препоръчителна дневна доза

Към момента не е налице информация за препорчителна дневна доза и за препоръчителна честота на прием.

Известни противопоказания и вреди

Липсват данни за каквито и да е токсични или други неблагоприятни ефекти при дълга употреба на рейши и продукти от нея. Но все пак нека да не забравяме, че разликата между лекарството и отровата е в дозата и, че дори и най-полезното може да навреди при непрестанна употреба и много високи дози. Предвид това е препоръчително при употреба на рейши да се съобразяват посочените дози за прием указани върху използвания продукт.