От дълбока древност до наши дни хората използват и ценят гъбите не само като храна, но и поради техната лечебна сила. Европейците винаги са оценявали високо гастрономическата стойност на дивите гъби, а в Япония и Китай от векове редица видове се използват и почитат задади техните свойства, свързани с поддържане на здравето и дълголетието. Днес тези гъби намират широко приложение, както в здравословните диети, така и като допълнително средство за превенция и подпомагане на лечението на редица заболявания.

Рейши (Ganoderma Lucidum)

Рейши (Ganoderma Lucidum)

Рейши без съмнение е една от най-известните лечебни гъби. Латинското й наименование е Ganoderma Lucidum, но е популярна с японското си наименование рейши, което означава гъба фантом, поради това че се среща рядко в естествени условия. В Китай и Корея е позата под наименованието ling zhi – духовно растение и се цени като „билка с духовна сила“, символизираща успеха, благополучието, божествената сила и дълголетието. У нас също така е наричана и „богородична ръчица“.

Любопитното при рейши е това, че не се използва за кулинарни цели и нейната фармацевтична, а не хранителна стойност винаги е била от първостепенно значение. Някои я хора използват за приготвяне на чайове, но обикновено се прилага изключително за медицински цели, тъй като има много горчив, дървесен вкус. Горчивината на гъбата се дължи на съдържащите се в нея повече от 100 различни тритерпена – ароматни вещества, които имат противовъзпалителни, противотуморни и антивирусни ефекти. В последните десетилетия редица проведени изследвания предоставят и научна подкрепа за лековитите й свойства.

Рейши в дивата природа

Рейши има широк ареал на разпространение, но принципно е рядка гъба, която се намира трудно в природата. В диво състояние вирее в Европа, по-голямата част от Азия, южните райони на Северна Америка, както и в Амазония. Расте на широколистни мъртви или умиращи дървета като дъб, бряст, върба, явор, магнолия, акация, евкалипт, а в Азия и върху сливи. Рейши се среща и у нас, като най-често може да бъде намерена в дъбовите гори от началото на юни до края на ноември.

Характерни черти

 • Рейши е едногодишна гъба. Шапката й в млада възраст е само бледа издатина в края на пънчето, като в процеса на нарастването се развива във формата на бъбрек или ветрило. Отгоре изглежда гладка и лъскава, като размерът и е 4-15 см. в диаметър, но в отделни случаи може да достигне и до 30 см. Според цвета на шапката се срещат шест разновидности на рейши: синя, червена, жълта, бяла, черна и пурпурна.
 • Пънчето е разположено странично на шапката, като в началото е бяло, жълто, а с нарастването си става кафяво до черно с височина 1-10, а понякога и до 25 см. В редки случай рейши се среща и без пънче.
 • Спорите са червено-кафяви.

Биоактивни компоненти

При изследване на нелетливите компоненти на рейши е установено, че гъбата съдържа:

 • 26-28% въглехидрати
 • 3-5% сурова мазнина
 • 59% сурови влакнини
 • 7-8% суров протеин
 • микроелементи

Рейши също така съдържа голямо разнообразие от биоактивни молекули, като:

 • тритерпени
 • стероиди
 • феноли
 • нуклеотиди и техните производни
 • гликопротеини
 • полизахариди

Гъбините протеини съдържат всички основни аминокиселини и са особено богати на лизин и левцин. Ниското съдържание на мазнини и високата пропорция на полиненаситените мастни киселини спрямо общите мастни киселини на рейши се считат за значими фактори, допринасящи за здравната стойност на гъбата.

Полизахаридите и тритерпените са едни от основните физиологично активни съставки в рейши.

Гъбата е забележителна с разнообразието на полизахаридни структури с високо молекулно тегло, които произвежда. Различни полизахариди* са извлечени от плодното тяло, спорите и мицелите на рейши. Те проявяват широк спектър на биоактивност, включващ:

 • противовъзпалителни ефекти
 • хипогликемични ефекти
 • противогъбични ефекти
 • антитуморни ефекти
 • имуностимулиращи ефекти

Структурните анализи на полизахаридите на рейши показват, че те са хетерополимери, чиито основен захарен компонент е глюкозата и могат също да съдържат ксилоза, маноза, галактоза и фукоза.

Гъбата също така се състои от матрица от полизахариден хитин*, която в голяма степен е несмилаема от човешкото тяло и отчасти е отговорна за физическата твърдост на гъбата.

Рейши е богата на тритерпени* и се предполага, че този клас съединения допринася различни ползи за здравето. Повече от 100 различни тритерпена могат да бъдат открити в плодното тяло и мицела на рейши, като сред тях са открити над 50 нови и уникални за тази гъба. Те включват силно окислени форми на ганодерните киселини A, B, C, D, E, F, G, H, I, R, S, T, U, V, W, X, Y и Z, лусидонова киселина  D, E, F, G, лусидон С и др.

Ганодерните киселини  A, С и  D проявяват активни антиалергични свойства, В и  D се смятат за регулиращи кръвното налягане, тези от  A до D потискат отделянето на хистамин, а тези от Т до  Z се свързват с антитуморно действие срещу хепатома.

Елементният анализ на рейши показва, че гъбата съдържа и разнообразни минерални компоненти като:

 • фосфор (P)
 • сяра (S)
 • калий (K)
 • калций (Ca)
 • магнезий (Mg)
 • желязо (Fe)
 • натрий (Na)
 • цинк (Zn)
 • мед (Cu)
 • манган (Mn)
 • стронций (Sr)

Рейши може да съдържа и до 72 μg/g сухо тегло на селен (Se), а в плодни тела на гъбата, събирани в дивата природа е открит и германий (Ge), който при ниски дози се сочи като елемент с имуномодулиращи, противотуморни, антиоксидантни и антимутагенни активности.

Рейши съдържа и някои други съединения, които могат да допринесат за докладвания й медицински ефект, като стероиди, алкалоиди, рибофлавин, аскорбинова киселина и др.

Информация от проведени проучвания

Рейши се използва от стотици години като стратегия за профилактика и третиране на различни състояния и заболявания. В последните десетилетия успоредно с използването на гъбата в традиционната медицина и фитотерапията са осъществени и публикувани множество проучвания за оценка на ефектите й върху здравето, основаващи се на лабораторни изследвания, осъществени, както в изкуствена среда извън живия организъм (in vitro), така и в живи организми (in vivo), включително и такива, проведени върху хора.

Антитуморни ефекти

В рейши, голям брой полизахариди и тритерпени, двете основни групи компоненти в гъбата, проявяват химиопрофилактични и/или туморицидни ефекти, както се установява от многобройни проучвания от in vitro експерименти и животински и човешки in vivo изследвания.

При проведени изследвания in vitro е установено, че в една част от случайте чрез регулирането на експресията на различни сигнали екстрактите от рейши подтискат (инхибират) прогресията на определени фази на развите на клетката, т.е. на клетъчния цикъл* и предизвикват клетъчна смърт (апоптоза*) в различни туморни клетки срещащи се при хора и гризачи.

В друга част от случайте прилаганите екстакти и препарати от компоненти на рейши подтиска развитието и нарастването на кръвоносните съдове към тумора (инхибират ангиогенезата*), което препиятства снабдяването на тумора с хранителни вещества.

Посочените резултати са установени в проведени проучвания, при които са третирани различни видове тумори и ракови клетъчни линии при гризачи и хора, включително:

 • миша лимфоцитна левкемия L1210 (8)
 • Lewis белодробен карцином (8)
 • миша саркома Meth-A (9; 10) и S180 (10; 11)
 • човешка левкимия HL-60 (12; 13; ч14) и U937, K562, Blin-1, Nalm-6, RPMI8226 (12; 15)
 • човешка хепатома PLC/PRF/5 (16), HepG2 (14; 17), Hep3B (18), Huh-7 (16)
 • човешки чернодробен тумор SMMC7721 (19)
 • човешки рак на гърдата MDA-MB-123 ( 14; 20; 21), MCF-7 (14; 15; 22), T-47D (10) и MT-1 (23; 24)
 • човешки рак на простатата PC-3 (25; 26; 32; 33)
 • човешки рак на яйчниците SKOV4 (15)
 • човешки рак на дебелото черво HT-29 (27) и SW480 (28)
 • човешка белодробна карцинома PG (29; 30) и 95-D (19)
 • човешка дребноклетъчна белодробна карцинома NCI-H69 (31).

При проведено изследване върху мишки с трансплантирани туморни клетки на саркома 180 след десетдневно третиране с инжекции от полизахаридна фракция (GL-1) от плодното тяло на рейши е установено, че растежа на туморните клетки е  инхибиран с 95-98% (34).

При друго изследване, при което полизахарида е прилаган орално растежа на туморните клетки на саркома 180 е инхибиран 45–63% (35).

Друго проучване показва забележително потискане на растежа на белодробен аденом при мишки, които в продължение на 9 седмици са приемали мицеларен екстракт от рейши (55).

Също така се съобщават и резултати от изследване, при което е установено, че рейши удължава живота на тумор-трансплантирани мишки чрез инхибиране на метастази в белия дроб (36).

Имуномодулиращи ефекти на рейши

При извършени проучвания е установено, че рейши оказва положителни въздействия върху имунната система, като например:

 • повишаване на клетъчния растеж (пролиферацията*) и узряването на Т и В лимфоцитите, NK-клетките и дендритните клетки – наблюдавано при проведени изследвания в култури in vitro и при in vivo изследвания върху животни, при които са използвани различни компоненти от рейши (39; 40)
 • активиране на макрофагите и Т-лимфоцитите – наблюдавано при изследване in vitro при което е установено, че обогатена с полизахарид фракция от рейши активира макрофагите и Т-лимфоцитите, което води до повишаване на IL-1β, TNF-α, и IL-6 в опитната среда (41)
 • подобряване на клетъчният имунитет – наблюдавано при проведено проучване с участието на 134 пациенти с напреднали ракови заболявания, при което са прилагани капсули с препарат от рейши в доза от 1800 mg/ден в продължение на 12 седмици, в резултат на което е наблюдавано значително подобрение на клетъчният имунитет при 80% от пациентите, включително повишени нива на плазмени интерлевкини и интерферони и на NK-клетките естествени убийци (37). В друго проучване се проследява същият протокол с 68 пациенти с рак на белия дроб (38), при които имунните параметри, включващи тотални Т-клетки и NK-клетки са значително повишени в третираната с рейши група.

Ефекти на рейши при вирусни и бактериални инфекции

Целта на изследванията на различни субстанции, свързани с лечението на вирусни и бактериални инфекции е откриването на агенти, които специфично инхибират вирусното и бактериалното размножаване, без да засягат нормалните клетки.

При проведени изследвания е установено, че в редица случаи рейши подтиска вирусното и бактериалното развитие, като например:

 • вируса на херпес симплекс – при извършени проучвания с различни компоненти от рейши са установени инхибиторни ефекти върху вируса на херпес симплекс тип 1 (HSV-1) и вируса на херпес симплекс тип 2 (HSV-2) в система от тъканна култура (45, 46)
 • вируса на везикулозен стоматит (VSV) щам на New Jersey – при извършено изследване с различни компоненти от рейши са установени инхибиторни ефекти върху вируса на везикулозен стоматит (VSV) щам на New Jersey в система от тъканна култура (45, 46)
 • вируса на хепатит В (HBV) – при проведено проучване ганодерна киселина, изолирана от гъбата е показала инхибиторни ефекти върху репликацията на вируса на хепатит В (HBV) в HepG2215 клетки (HepG2-HBV-продуцираща клетъчна линия) в продължение на 8 дни (53)
 • Escherichia coli – за оценка на антибактериалните ефекти на гъбата са проведени няколко проучвания in vitro и in vivo при животни, при които са използвани препарати от рейши. Мишките, инжектирани с екстракт от рейши (2 mg/мишка) 1 ден преди инжектирането с Escherichia coli, са показали забележимо подобрени стойности на преживяемост (повече от 80%) в сравнение с тези от контролната група, където преживяемостта е до 33% (47).
 • Micrococcus luteus, S. aureus, В. cereus, Proteus vulgaris и Salmonella typhi – при проведено изследване in vitro е проследяван директният антимикробен ефект на воден екстракт от гъбата срещу 15 вида бактерии самостоятелно и в комбинация с 4 вида антибиотици. Установено е, че рейши е по-ефективена от антибиотиците срещу Е. coli, Micrococcus luteus, S. aureus, В. cereus, Proteus vulgaris и Salmonella typhi, но е по-малко ефективена срещу други тествани видове. Антимикробната комбинация на гъбата с четири често използвани антибиотици води до адитивен или синергичен ефект в повечето, но не всички случаи, с явен антагонизъм срещу ефекта на цефазолин и ампицилин върху P. Vulgaris (48).

Ефекти на рейши при захарен диабет

При проведени изследвания е установено, че рейши оказва благоприятно въздействие при захарен диабет, като демонстрира:

 • хипогликемичнен ефект – при проведено изследване върху здрави и диабетни мишки са приложени полизахариди, изолирани от водни екстракти от плодното тяло на рейши, при което е регистрирано до 50% намаляване на концентрацията на глюкозата в кръвната плазма, като хипогликемичният ефект се е наблюдавал и след 24 часа (49). Хипогликемичен ефект е установен и при проучване върху 71 възрастни пациенти с потвърден диабет тип 2, разделени на групи, на които са давани плаебо или екстракт от рейши (1800 mg перорално, три пъти дневно) в продължение на 12 седмици (50).

Ефекти на рейши върху сърдечносъдовата и дихателната състема

Проведени проучвания сочат за наличието на благоприятно въздействие на рейши върху сърдечносъдовата и дихателната състема, като:

 • понижаване на кръвното налягане и холестерола – при направени изследвания с екстракт от рейши е установено намаляване кръвното налягане и холестерола в кръвта (52)
 • облегчаване на хронични бронхити – при проведени през 70-те гогини на миналия век клинични проучвания в Китай на над 2000 пациенти с хронични бронхити е давана таблетна форма на сироп от рейши, като за две седмици 60-90% от пациентите са показали забележимо подобрение, като най-голямо то е било при по-възрастните пациенти и пациентите с бронхиална астма (51).

Рейши като антиоксидант*

Лабораторни изследвания in vitro установяват, че различните компоненти на рейши, по-специално полизахаридите и тритерпените проявяват антиоксидантна активност (4, 42, 43; 44).

При извършени проучвания in vivo върху диабетни плъхове, които са били третирани с рейши е наблюдавано повишаване на нивата на неензимни и ензимни антиоксиданти и намаляване на нивата на кислород-зависимото увреждане на липидите (54) (липидна пероксидация), което се получава в следствие на въздействието на свободните рарикали*.

Въпреки това не е установена пряка връзка между антиоксидантните свойства на рейши и нейните имуномодулаторни и противоракови ефекти.

Употреба на рейши в традиционната и природната медицина

Според известните до момента сведения рейши се използва в Китайската и Японската традиционна медицина повече от 2000 години. Използвана е за лечение на редица заболявания, в това число на астма, стомашни язви, черен дроб, безсъние, артрит, бронхит, високо кръвно налягане и неврастения.

Също така се смята, че гъбата има способността да увеличава силата на духа и да повишава позитивното отношение към живота.

Съвременните фитотерапевти използват рейши за лечение на различни заболявания, включително синдром на хроничната умора и диабет. Смята се, че гъбата детоксифицира черния дроб и помага за лечение на хепатит, понижава холестерола, предотвратява растежа на тумори и образуването на съсиреци в кръвоносната състема. Рейши също така се възприема като тоник, способен да изгради енергия и да увеличи издръжливостта. Счита се, че витамин С подпомага усвояването на рейши, предвид което много лекари и фитотерапевти препоръчват съвместния им прием.

Препоръчителна дневна доза

Към момента не е налице информация за препорчителна дневна доза и за препоръчителна честота на прием.

Известни противопоказания и вреди

Липсват данни за каквито и да е токсични или други неблагоприятни ефекти при дълга употреба на рейши и продукти от нея. Но все пак нека да не забравяме, че разликата между лекарството и отровата е в дозата и, че дори и най-полезното може да навреди при непрестанна употреба и много високи дози. Предвид това е препоръчително при употреба на рейши да се съобразяват посочените дози за прием указани върху използвания продукт.

 • Ангиогенезата е процес при който се образуват нови кръвоносни съдове в организма. Образуването на нови тъкани е свързано с образуването и на нови кръвоносни съдове към тези тъкани. По същия начин туморната маса изисква непрекъснато подаване на хранителни вещества чрез нови кръвоносни съдове, образувани чрез процеса на ангиогенеза, а инвазивните ракови клетки се разпространяват из организма чрез кръвни и лимфоидни съдове. Ето защо агенти, които инхибират ангиогенезата, инхибират растежа и разпространението на туморите.
 • Антиоксидантите защитават клетъчните компоненти от оксидативно увреждане, което намалява риска от мутации и канцерогенеза и също така предпазва имунните клетки, като им помага да поддържат имунното наблюдение и имунния отговор.
 • Апоптозата (програмирана клетъчна смърт) е физиологичен процес за самоунищожение на клетката, който цели отстраняването на повредените клетки, които са опасни за организма, в който се развиват. Тя се състои от множество биохимични процеси, които причиняват редица необратими морфологични промени в клетката, който са несъвместими с нормалното й функциониране и оцеляване в организма. Ако програмираната клетъчна смърт не се активира, е възможно да се развият болести, включително тумори.
 • Единица за атомна маса (или атомна единица за маса) е единица за измерване на атомни и молекулни маси. Единицата за атомна маса е равна на 1/12 от масата на един атом въглерод (С) -12. Означава се с u, а в биохимията и молекулярната биология понякога тази единица се нарича далтон (с означение Da).
 • Клетъчният цикъл е жизнения цикъл на клетката, който представлява поредица от стъпки на растеж и развитие, през които преминава клетката между образуването си при деленето на майчината клетка и възпроизвеждането си чрез нейното собствено делене. Състои се от 5 фази, през които се осъществява удвояването на генетичния материал и последващото му разделяне в две нови дъщерни клетки.
 • Полизахаридите са високомолекулни съединения, изградени от стотици или хиляди монозахариди. Полизахаридите представляват структурно различни биологични макромолекули с широкообхватни физикохимични свойства. Те са трудно разтворими или неразтворими (целулоза) във вода и нямат сладък вкус. В зависимост от вида на изграждащите ги монозахариди те се подразделят на монополизахариди (съставени от еднакви монозахариди) и хетерополизахариди (съставени от различни монозахариди).
 • Пролиферацията се характеризира с увеличаване на броя клетки в дадена тъкан чрез тяхното разрастване и размножаване. Може да бъде нормална, физиологична пролиферация (напр. производство на гранулационна тъкан, която се образува при заздравяване на рани, язви и др.) или патологична (напр. при тумори).
 • Свободните радикали са атомни или молекулни частици, имащи самостоятелен (не свързан в двойка) електрон на външната си орбитала и притежаващи висока реактивна способност.
 • Терпените са голям клас разнообразни органични въглеводороди, синтезирани от растенията. Тези съединения са широко разпространени в целия растенителен свят и се намират и в прокариоти и в еукариоти. Те са основен градивен елемент на всяка растителна смола и допринасят за аромата, вкуса и цвета на растението. Растителните терпени се използват изключително заради своите ароматни съединения. Те играят роля при билколечението и техните антибактериални, антинеопластични и фармакологични свойства се изследват в търсене на нови приложения. Примери за терпени са ментол (монотерпен) и β-каротин (тетратерпен).
 • Тритерпените са подклас от терпени, с молекулни тегла вариращи от 400 до 600 kDa* и със сложна химична структура. Множество растителни видове синтезират тритерпени като част от тяхната нормална програма за растеж и развитие, но към момента все още не се знае много за ензимите и биохимичните пътища, участващи в биосинтезата им.
 • Хитинът е азотсъдържащ полизахарид, животинският аналог на целулозата. Той има структурно-опорни функции и е най-неразтворимото вещество, познато на Земята. Градивен елемент е на черупките на охлювите и мидите и е един от основните компоненти на клетъчните стени при гъбите, външния скелет на насекомите и други членестоноги, както и на някои други животни.
 1. Владимир Въжаров, Лечебните гъби в България, Биана ООД, 2013;
 2. Chang S. T, Buswell J. A. Safety, quality control and regulational aspects relating to mushroom nutriceuticals. Proc. 6th Intl. Conf. Mushroom Biology and Mushroom Products, 2008;
 3. Wachtel-Galor S, Buswell J. A, Tomlinson B, Benzie I. F. F. Lingzhi polyphorous fungus. In: Herbal and Traditional Medicine: Molecular Aspects of Health. New York: Marcel Dekker Inc., 2004;
 4. Wu Y, Wang D. A new class of natural glycopeptides with sugar moiety-dependent antioxidant activities derived from Ganoderma lucidum fruiting bodies. J Proteome Res. 2009;
 5. Haralampidis K, Trojanowska M, Osbourn A. E. Biosynthesis of triterpenoid saponins in plants. Adv Biochem Eng Biotechnol, 2002;
 6. Wasser S. P, Weis A. L. Medicinal properties of substances occurring in higher basidiomycetes mushrooms: Current perspectives. Int J Med Mushrooms, 1999;
 7. Yuen J. W, Gohel M. D. The dual roles of Ganoderma antioxidants on urothelial cell DNA under carcinogenic attack. J Ethnopharmacol, 2008;
 8. Tomasi S, Lohezic-Le D. F, Sauleau P, Bezivin C, Boustie J. Cytotoxic activity of methanol extracts from Basidiomycete mushrooms on murine cancer cell lines. Pharmazie, 2004;
 9. Min B. S, Gao J. J, Nakamura N, Hattori M. Triterpenes from the spores of Ganoderma lucidum and their cytotoxicity against meth-A and LLC tumor cells. Chem Pharm Bull., 2000;
 10. Gao J. J, Min B. S, Ahn E. M, Nakamura N, Lee H. K, Hattori M. New triterpene aldehydes, lucialdehydes A-C, from Ganoderma lucidum and their cytotoxicity against murine and human tumor cells. Chem Pharm Bull., 2002;
 11. Liu X, Yuan J. P, Chung C. K, Chen X. J. Antitumor activity of the sporoderm-broken germinating spores of Ganoderma lucidum. Cancer Lett., 2002;
 12. Muller C. I, Kumagai T, O’Kelly J, Seeram N. P, Heber D, Koeffler H. P. Ganoderma lucidum causes apoptosis in leukemia, lymphoma and multiple myeloma cells. Leuk Res., 2006;
 13. Fukuzawa M, Yamaguchi R, Hide I, editors. et al. Possible involvement of long chain fatty acids in the spores of Ganoderma lucidum (Reishi Houshi) to its anti-tumor activity. Biol Pharm Bull, 2008;
 14. Liu Y. W, Gao J. L, Guan J, Qian Z. M, Feng K, Li S. P. Evaluation of antiproliferative activities and action mechanisms of extracts from two species of Ganoderma on tumor cell lines. J Agric Food Chem., 2009;
 15. Shang D, Zhang J, Wen L, Li Y, Cui Q. Preparation, characterization, and antiproliferative activities of the Se-containing polysaccharide SeGLP-2B-1 from Se-enriched Ganoderma lucidum. J Agric Food Chem., 2009;
 16. Lin S. B, Li C. H, Lee S. S, Kan L. S. Triterpene-enriched extracts from Ganoderma lucidum inhibit growth of hepatoma cells via suppressing proteinkinase C, activating mitogen-activated protein kinases and G2-phase cell cycle arrest. Life Sci., 2003;
 17. Weng C. J, Chau C. F, Yen G. C, Liao J. W, Chen D. H, Chen K. D. Inhibitory effects of Ganoderma lucidum on tumorigenesis and metastasis of human hepatoma cells in cells and animal models. J Agric Food Chem., 2009;
 18. Chung W. T, Lee S. H, Kim J. D. et al. Effect of mycelial culture broth of Ganoderma lucidum on the growth characteristics of human cell lines. J Biosci Bioeng., 2001;
 19. Tang W, Liu J. W, Zhao W. M, Wei D. Z, Zhong J. J. Ganoderic acid T from Ganoderma lucidum mycelia induces mitochondria mediated apoptosis in lung cancer cells. Life Sci. 2006;-1
 20. Jiang J, Grieb B, Thyagarajan A, Sliva D. Ganoderic acids suppress growth and invasive behavior of breast cancer cells by modulating AP-1 and NF-kappaB signaling. Int J Mol Med., 2008;
 21. Zhao L, Dong Y, Chen G, Hu H. Extraction, purification, characterization and antitumor activity of polysaccharides from Ganoderma lucidum. Carbohydr Polym., 2010;
 22. Jiang J, Slivova V, Sliva D. Ganoderma lucidum inhibits proliferation of human breast cancer cells by down-regulation of estrogen receptor and NF-kappaB signaling. Int J Oncol., 2006;
 23. Wu Q. P, Xie Y. Z, Li S. Z, editors. et al. Tumour cell adhesion and integrin expression affected by Ganoderma lucidum. Enzyme Microb Technol., 2006;
 24. Xie Y. Z, Li S. Z, Yee A, editors. et al. Ganoderma lucidum inhibits tumour cell proliferation and induces tumour cell death. Enzyme Microb Technol., 2009;
 25. Jiang J, Slivova V, Valachovicova T, Harvey K, Sliva D. Ganoderma lucidum inhibits proliferation and induces apoptosis in human prostate cancer cells PC-3. Int J Oncol., 2004;
 26. Evans S, Dizeyi N, Abrahamsson P. A, Persson J. The effect of novel botanical agent TBS-101 on invasive prostate cancer in animal models. Anticancer Res., 2009;
 27. Hong K. J, Dunn D. M, Shen C. L, Pence B. C. Effects of Ganoderma lucidum on apoptotic and anti-inflammatory function in HT-29 human colonic carcinoma cells. Phytother Res., 2004;
 28. Xie J. T, Wang C. Z, Wicks S, editors. et al. Ganoderma lucidum extracts inhibits proliferation of SW 480 human colorectal cancer cells. Exp Oncol., 2006;
 29. Cao Q. Z, Lin Z. B. Ganoderma lucidum polysaccharides peptide inhibits the growth of vascular endothelial cell and the induction of VEGF in human lung cancer cell. Life Sci., 2006;
 30. Cao Q. Z, Lin S. Q, Wang S. Z. Effect of Ganoderma lucidum polysaccharides peptide on invasion of human lung carcinoma cells in vitro. Beijing Da Xue Xue Bao, 2007;
 31. Sadava D, Still D. W, Mudry R. R, Kane S. E. Effect of Ganoderma on drug-sensitive and multidrug-resistant small-cell lung carcinoma cells. Cancer Lett., 2009;
 32. Johnston N. Medicinal mushroom cuts off prostate cancer cells’ blood supply. Drug Discov Today. 2005 Johnston N. Medicinal mushroom cuts off prostate cancer cells’ blood supply. Drug Discov Today, 2005;
 33. Stanley G, Harvey K, Slivova V, Jiang J, Sliva D. Ganoderma lucidum suppresses angiogenesis through the inhibition of secretion of VEGF and TGF-beta1 from prostate cancer cells. Biochem Biophys Res Commun., 2005;
 34. Miyazaki T, Nishijima M. Studies on fungal polysaccharides. XXVII. Structural examination of a water-soluble, antitumor polysaccharide of Ganoderma lucidum. Chem Pharm Bull., 1981;
 35. Zhang Q. H, Lin Z. B. Antitumor activity of Ganoderma lucidum (Curt.: Tr.) P.Karst. (Lingzhi) (Aphyllophoromycetideae) polysaccharides is related to tumor necrosis factor-alpha and interferongamma. Int J Med Mushrooms., 1999;
 36. Lee S. S, Wei Y. H, Chen C. F, Wang S. Y, Chen K. Y. Antitumor effects of Ganoderma lucidum. J Chin Med., 1995;
 37. Gao Y. H, Zhou S. F, Jiang W. Q, Huang M, Sai X. H. Effects of Ganopoly (a Ganoderma lucidum polysaccharide extract) on immune functions in advanced-stage cancer patients. Immunol Invest., 2003;
 38. Gao Y. H, Sai X. H, Chen G. L, Ye J. X, Zhou S. F. A randomized, placebo-controlled, multi-center study of Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) Lloyd (Aphyllophoromycetideae) polysaccharides (Ganopoly) in patients with advanced lung cancer. Int J Med Mushrooms, 2003;
 39. Zhu X. L, Chen A. F, Lin Z. B. Ganoderma lucidum polysaccharides enhance the function of immunological effector cells in immunosuppressed mice. J Ethnopharmacol, 2007;
 40. Ma C, Guan S. H, Yang M, Liu X, Guo D. A. Differential protein expression in mouse splenic mononuclear cells treated with polysaccharides from spores of Ganoderma lucidum. Phytomedicine. 2008;
 41. Wang S. Y, Hsu M. L, Hsu H. C, editors. et al. The anti-tumor effect of Ganoderma lucidum is mediated by cytokines released from activated macrophages and T lymphocytes. Int J Cancer. 1997;
 42. Lee J. M, Kwon H, Jeong H, editors. et al. Inhibition of lipid peroxidation and oxidative DNA damage by Ganoderma lucidum. Phytother Res. 2001;
 43. Shi Y. L, James A. E, Benzie I. F, Buswell J. A. Mushroom-derived preparations in the prevention of H2O2-induced oxidative damage to cellular DNA. Teratog Carcinog Mutagen. 2002;
 44. Wachtel-Galor S, Choi S. W, Benzie I. F. F. Effect of Ganoderma lucidum on human DNA is dose dependent and mediated by hydrogen peroxide. Redox Rep. 2005;-3
 45. Eo S. K, Kim Y. S, Lee C. K, Han S. S. Antiviral activities of various water and methanol soluble substances isolated from Ganoderma lucidum. J Ethnopharmacol. 1999;
 46. Oh K. W, Lee C. K, Kim Y. S, Eo S. K, Han S. S. Antiherpetic activities of acidic protein bound polysacchride isolated from Ganoderma lucidum alone and incombination with Acyclovir and Vidarabine. J Ethnopharmacol. 2000;
 47. Ohno N, Miura N. N, Sugawara N, Tokunaka K, Kirigaya N, Yadomae T. Immunomodulation by hot water and ethanol extracts of Ganoderma lucidum. Pharm Pharmacol Lett. 1998;
 48. Yoon S. Y, Eo S. K, Kim Y. S, Lee C. K, Han S. S. Antimicrobial activity of Ganoderma lucidum extract alone and in combination with some antibiotics. Arch Pharm Res. 1994;
 49. Hikino H, Konno C, Mirin Y, Hayashi T. Isolation and hypoglycemic activity of ganoderans A and B, glycans of Ganoderma lucidum fruit bodies. Planata Med. 1985;
 50. Gao Y, Lan J, Dai X, Ye J, Zhou S. A phase I/II study of Lingzhi mushroom Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) Lloyd (Aphyllophoromycetideae) extract in patients with type II diabetes mellitus. Int J Med Mushrooms. 2004;
 51. Chang, H. M. and But, R. P. (eds.) (1986). Pharmacology and Application of Chinese Materia Medica, 1. Singapore: World Scientific;
 52. Kanmatsuse K, Kajiwara N, Hayashi K, Shimogaichi S, Fukinbara I, Ishikawa H, et al. Studies on Ganoderma lucidum. I. Efficacy against hypertension and side effects. Journal of the Pharmaceutical Society of Japan 1985;
 53. Li Y. Q, Wang S. F. Anti-hepatitis B activities of ganoderic acid from Ganoderma lucidum. Biotechnol Lett. 2006;
 54. Jia J, Zhang X, Hu Y. S, editors. et al. Evaluation of in vivo antioxidant activities of Ganoderma lucidum poly- saccharides in STZ-diabetic rats. Food Chem. 2009;
 55. Yun T. K. Update from Asia: Asian studies on cancer chemoprevention. Ann N Y Acad Sci. 1999.